Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Stichting Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen (VOBULA), geregistreerd onder nummer 41180286 bij de Kamer van Koophandel.

VOBULA verleent jou toegang tot de website van VOBULA: www.vobula.nl

Op de website publiceert VOBULA informatie en nodigt je uit om producten, diensten en services af te nemen.

VOBULA behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VOBULA spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het zijn dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Verder staat VOBULA  er niet voor in dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie, producten, diensten en overige services worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. We waarderen het als je fouten op de website aan ons doorgeeft. Je kunt een e-mail sturen naar secretaris.vobula@gmail.com

Werking website

VOBULA kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door VOBULA niet gecontroleerd op juistheid. VOBULA is niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Het is niet toegestaan webpagina’s of losse elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset, via een inline link of andere techniek in een andere webpagina te verwerken, als daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Frameset en inline link zijn voorbeelden van technieken om informatie van een site over te nemen. De informatie kan je vervolgens zo presenteren dat de bezoeker van site X de indruk krijgt dat de informatie van site X afkomstig is.

Over de disclaimer

VOBULA behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op deze website

Laatste update: 15 april 2018.

AVG

VOBULA neemt in de database van de volgende personen en organisaties gegeven op:

bestuursleden, vrijwilligers, donateurs, vrienden van Vobula, debiteuren, crediteuren, ontvangers van nieuwsbulletin, externe organisaties  en andere belangstellenden

Gegevens die opgenomen worden zijn: Naam, adres, telefoonnummer, mailadres en bij externe organisaties hun: www.

Deelnemers aan VOBULA weken verstrekken daarnaast aan VOBULA hun geboortedata en  bankgegevens.

Geboortedata zijn  o.a. noodzakelijk voor de risico verzekering en voor het veilig weken in de natuur (ARBO)

Bankgegevens zijn noodzakelijk in verband met de kosten die VOBULA maakt

Beschikking over de gegevens hebben: de secretaris van VOBULA, de secretaris van de Voorbereidingscommissie, de ledenadministrateur  de eerste en tweede penningmeester.

Begeleiders: bij het voorbereiden van de VOBULA weken  ontvangen de begeleiders  de volgende gegevens over de deelnemers:

Naam, adres, telefoonnummer, mailadres en een overzicht van de leeftijdopbouw.

Doel hiervan is dat men een VOBULA week zorgvuldig kan voorbereiden, de deelnemers tijdig de nodige informatie kan verstrekken en rekening kan houden bij de uit te voeren werkzaamheden met de leeftijdopbouw van de deelnemers.

Na de VOBULA week dienen de begeleiders al deze gegevens te verwijderen.

Papieren gegevens moeten door de papiervernietiger.

Contact met VOBULA:  zelf ingevulde gegevens kan men na inloggen zelf aanpassen of verwijderen op de website.

Als men dit aan VOBULA verzoekt om te doen neemt men contact op met: secretaris.vobula@gmail.com

U ontvangt binnen vier weken bericht dat uw verzoek is uitgevoerd.

Dit geldt ook voor gegevens die VOBULA  heeft opgenomen van hen die niet zelf hun gegevens  hebben ingevuld.

Foto materiaal: VOBULA gebruikt  fotomateriaal voor de website,  eigen informatiebulletins of folders.  VOBULA doet er alles aan om van de personen die herkenbaar op de website, de folder of het informatiebulletin staan eerst persoonlijk toestemming te hebben ontvangen voor de publicatie van het beeld.

Persoonsgegevens die VOBULA heeft vastgelegd worden NIET aan andere personen of organisaties verstrekt.

Reacties zijn gesloten.